De meeste mensen die bij ons komen, kampen met een chronische aandoening waar de reguliere geneeskunde geen oplossing voor heeft. Vaak hebben zij baat bij onze diagnoses en behandelingen. Toch onderstrepen wij het aanvullende karakter van onze aanpak; in principe zal dit altijd naast het reguliere traject lopen.

Aandoeningen die wij vaak behandelen, worden op de volgende pagina’s beschreven: