Borrelliose: Ziekte van lyme | Praktijk Natuurgeneeskunde Driebergen - Ars Biomedica - Rogier Zwijsen | Utrechtse Heuvelrug |Recidiverende bacteriën

We leven in een tijd waarin langzamerhand een steeds grotere resistentie van bacteriën in ons lichaam ontstaat. Bepaalde bacteriën zijn steeds minder goed met antibiotica te bestrijden. Ze ontwikkelen tactieken om de dodende werking van antibiotica te niet te doen, te omzeilen, of zich ervan af te sluiten. Vooral de borreliose (Lyme-Boreliose) bacteriestammen blijken hierin de sterkste en slimste bacteriesoorten.

Fases van indringen van de bacterie in het lichaam

1e fase
Na een tekenbeet ontstaat soms een kring, soms niet. De bacterie dringt in ons lichaam en is goed met antibiotica te behandelen. Wat ook zeker moet gebeuren. Symptomen zijn: koortsig, pijnen hier en daar die ook weer verdwijnen. De klinische bloedtest ELISA is hier positief. De (huis-)arts kan de bacterie erkennen.

Borrelliose: Ziekte van lyme kan worden overgebracht door o.a. een besmette teek

 2e fase
Na een paar maanden dringt de bacterie dieper in het lichaam. Vaak geeft dit artritisbeelden, hoofdpijnen, en knie- en schouderklachten. Pijnen zijn sterker, roodheid, sterke uitputting, complete malaise, hoofdpijnen. In deze fase werkt de Amerikaanse methode nog. Maandenlange infuusantibiotica kan verlichting geven, maar werkt vaak ook niet meer. In deze fase past een biologische behandeling met kruiden met antibiotische werking met bioresonantie en immuun versterking.

3e fase
Blijft de bacterie na jaren nog actief, dan gaat hij zich dieper in het lichaam inkapselen of ingraven. De bacterie ontwikkelt technieken om zich voor antibiotica te verstoppen en zich tegen de werking van de antibiotica te isoleren. De bacterie bijvoorbeeld dringt diep in het lichaam en gaat in de cellen leven. De bacterie creëert methodes om het immuunsysteem te misleiden, creëert een soort pompje om antibiotica uit zijn cel te pompen etc. In deze fase werkt antibiotica zelfs contraproductief. De bacterie wordt steeds meer resistent. De patiënt voelt zich ziek, heeft sterke artritisachtige pijnen, is duizelig, moet overgeven, heeft hoofdpijnen. Doordat de bacterie ingekapseld is, is de ELISA bloedtest negatief en wordt er foutief door de arts geconstateerd “dat er niets aan de hand is”, en de patiënt onwillig is.

4e fase
In de laatste fase is de bacterie nagenoeg klinisch onbehandelbaar, pijnen worden steeds erger, complete malaise, moeheid, uitputting, het wordt steeds ondraaglijker. De bacterie dringt nu ook door de barrière in de hersenen. De patiënt wordt bedlegerig en zal uiteindelijk sterven. De ELISA bloedproef blijft negatief. Dieper zoekende bloedtesten, bijvoorbeeld CPR uit Weert kan de bacterie meestal wel aantonen.


Vernieuwing van Lyme/Borreliose therapie (effectief lyme behandelen)

Om patiënten biologisch te kunnen helpen, blijkt dat vooral de combinatie van bioresonantie, CoRetherapie, fotonen en frequentietherapie met kruiden zeer effectief zijn. We kunnen dus de ziekte van lyme op een effectiever manier behandelen. Deze combinatiebehandeling in onze praktijk is uniek voor Nederland. 

De resultaten van onze biologische therapie blijken vaak spectaculair. Artritisbeelden worden langzaam minder, pijnen verdwijnen, mensen kunnen weer steeds verder lopen. Na iedere Borreliosebehandeling dood je een grote hoeveelheid bacteriën. De patiënt zal zich twee dagen minder goed voelen en moet de ontgifting met extra ontgiftingsmaatregelen opvangen (zie onze speciale lijst met ontgiftingsmaatregelen).