Onder de noemer van reuma staan veel verschillende pathologische processen. Talrijke pijnlijke en de functie van het bewegingsapparaat verstorende aandoeningen gaan samen met begeleidende verschijnselen aan andere organen (bijvoorbeeld vaatreuma en sclerodermie, fibromyalgie). Het is belangrijk hierbij goed naar de ziekmakende achtergrond te zoeken en te behandelen.

In specifiekere zin onderscheid men gewricht- en weke delen reuma en hierbij acute en chronische vormen.

  • Bij acuut gewrichtsreuma doen zich hevige pijnen en koorts voor.
  • Bij chronisch gewrichtsreuma is het weefsel in en om de gewrichten gezwollen; er zijn pijnen, maar niet zo hevig, maar wel constant aanwezig. De lichaamstemperatuur gaat slechts licht op en neer.
  • Bij de weke-delen reuma gaat het om spier- en bindweefselproblemen en geldt het bovenstaande beeld.

 


Bij acute beelden zoeken we naar direct testbare (en hopelijk behandelbare) bacteriële haarden, plotselinge intoleranties of toxische stoffen, waarmee in aanraking gekomen is. Als je deze kunt aanpakken dan zie je soms direct spectaculaire verbeteringen. Valt het buiten mijn werkingsgebied, dan stuur ik de cliënt door naar de reumatoloog.

Met chronische beelden is het een ander verhaal. Vaak loopt de cliënt al bij een reumatoloog en onze behandelingen zijn hierbij welkom om achterliggende oorzaken weg te werken of te verminderen.


Regulier zijn de oorzaken van gewrichtsreuma niet duidelijk opgehelderd. Men zoekt hier een lineair oorzaakgevolg relatie, die ons inziens ver te zoeken is. Hierdoor biedt de reumatologie de ene theorie na de andere, waarbij theorieën elkaar even gemakkelijk afwisselen als een hype op de beurs. Feit is dat er bij reuma een multi-causaal verband is, dat wil zeggen dat een veelvoud van oorzaken leidt tot reumatische klachten. Deze zijn cliënt-specifiek, dat wil zeggen dat voor iedere cliënt andere oorzaken tot deze klachten leiden.

Veelvoorkomende oorzaken zijn onder andere:

  • Toxinen, meestal milieugiffen en zware metalen;
  • Allergenen en intoleranties, vooral melk, granen, suiker en/of nachtschades;
  • Chronisch infectueuze haarden (bijvoorbeeld chronische amandelinfecties, neusbijholtes, nierbekken- en tandwortelontstekingen);
  • Specifieke stofwisseling- of hormonale stoornissen;
  • Darmdysbiose; Vaccinatieschade;
  • Erfelijke belastingen.


In de bioresonantie-therapie worden deze mogelijke oorzaken opgespoord en overeenkomstig behandeld. Dit geldt ook voor ophopingen van afvalstoffen rondom de gewrichten.


(Laser-) acupunctuur acht ik bij reumatische klachten altijd bijzonder goed om bovenstaande herstelprocessen te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor begeleidende kruidenformules en homeopatica.

Bij ernstige ontstekingen in de gewrichten moet goed gekeken worden naar eventuele auto-immuniteit. Is deze aanwezig dan zal het behandelingsprotocol daar naar moeten worden aangepast. (zie ook Auto immuniteitsziekten).


Autogene Frequentie Therapie A.F.T. wordt gebruikt ter verbetering van de perifere doorbloeding, verbetering van de celademhaling en wegwerken van de pathogene immuuncomplexen rondom de gewrichten. Vaak ervaart de cliënt in het begin (vaak lichte) verergeringen van pijnsensatie. Dit komt vaak doordat door de therapie ontgifting van het lichaam op gang gezet wordt, de immuniteit gestabiliseerd wordt en perifere doorbloeding wordt verbeterd.

Bij vervolgbehandelingen wordt gestreefd naar vermindering van de pijnsensatie en verbetering van de levenskwaliteit.


Natuurlijk kennen ook onze therapieën hun grenzen. Vooral bij door ontstekingen misvormde en deels verwoeste gewrichten kunnen wij ze ook niet wegtoveren. Of een ziekte kan zo verstard zijn dat er eenvoudigweg niet gereageerd wordt op regulerende informatie. Deze groep schat ik op 10 á 20 %. Gelukkig kunnen we voor de overige 80% van de cliënten veel goeds doen door pijnen te verminderen, ontstekingen weg te werken en de levenskwaliteit te verbeteren.