Biologisch Functie Diagnostiek (B.F.D.) of Elektro-Acupunctuur (E.A.P.)

Biologisch Functie Diagnostiek (B.F.D.) of Elektro-Acupunctuur (E.A.P.) B.F.D. is een diagnostische techniek, die in het alternatieve veld veel gebruikt wordt.
B.F.D. is de meting van de huidweerstand van acupunctuurpunten. Bij een storing in een orgaan, weefsel of energetische conditie van organen verandert de weerstand van het bijbehorende acupunctuurpunt. Deze meting is van belang om een beeld te krijgen van de energetische gesteldheid van het organisme, alsook de conditie van verschillende orgaansystemen. Deze metingen zijn de basis voor verder diagnostisch onderzoek en therapeutisch handelen.
Bij deze testmethode meet de therapeut de begin- en eindpunten van de meridianen op handen en voeten. De cliënt doet zijn schoenen en sokken uit en neemt een handelektrode in de hand. De therapeut neemt de meetstift en plaatst deze op de acupunctuurpunten. Het meetapparaat geeft dan een waarde aan, die genoteerd wordt.
 

EAP of BFD-testing

Acupunctuurpunten op handen en voeten worden op huidweerstand gemeten, om indicatie te verkrijgen van bepaalde lichaamsfuncties en regulatiecapaciteit van het lichaam. B.F.D. metingen kunnen ook in relatie met bioresonantie-apparatuur volbracht worden, en zijn hierin de basis tot bioresonantie-interventies. Op grond van deze meting, die nagenoeg bij iedere vervolgbehandeling plaatsvindt, kan ik kiezen voor een adequate therapeutische interventie, die het organisme weer een stapje verder helpt.