Iontoforese is een effectieve en pijnloze manier om herstellende vloeistoffen en fytotherapeutica in een weefsel toe te dienen. Dit gebeurt door met behulp van elektrische stroom een opgelost geneesmiddel via de huid toe te dienen. Gelijknamige ladingen stoten elkaar af. Daardoor worden positief geladen moleculen van de elektrode weg gedreven (het lichaam in) door een positieve stroom; en omgekeerd stuurt een negatieve stroom negatief geladen moleculen het weefsel in.

Voordelen van Iontoforese

  1. Er kan een hoge concentratie van het geneesmiddel in het weefsel onder de elektrode bereikt worden zonder een injectie.
  2. Als in een groter gebied het geneesmiddel moet worden toegediend ontstaat er een gelijkmatiger verdeling dan door een aantal injecties.
  3. Met een kleine hoeveelheid geneesmiddel kan lokaal een hoge concentratie bereikt worden zonder dat dit systemische effecten heeft (dat wil zeggen over het gehele lichaam).
  4. Lokale toediening van het geneesmiddel is minder traumatisch dan door injecties. 

 

Toepassing van Iontoforese

  1. Toediening van guanethidine (Ismelin®). Met behulp van Iontoforese wordt dit geneesmiddel lokaal toegediend bij de behandeling van sympathische reflexdystrofie, om de doorbloeding te verbeteren.
  2. Toediening van ontstekingsremmende middelen. Er zijn gunstige effecten beschreven bij de behandeling van handbedieningen van het bewegingsapparaat door toediening van ontstekingsremmers met behulp van Iontoforese.
  3. Plaatselijke verdoving van de huid. Iontoforese wordt gebruikt voor de toediening van lokalenesthetica, voorafgaand aan kleine ingrepen.
  4. De 'zweet-test' voor de diagnose van mucoviscoïdose (cystic fibrosis). Hierbij wordt pilocarpine met behulp van Iontoforese toegediend om zweetsecretie op te wekken, voor onderzoek op chloorionen. Een hoge chloorionen concentratie is kenmerkend voor mucoviscoïdose.