Een bejaarde man van 85 jaar uit Hilversum kreeg plasproblemen en was ineens erg moe. Zijn internist constateerde een verontrustende stijging van de PSA (een stijgende tendens na meerdere metingen) en vertelde hem dat hij gezien zijn leeftijd niet meer in aanmerking kwam voor klinische behandeling.
Jaap kwam bij mij met de vraag of wij iets zouden kunnen doen om het ziekteproces te remmen, stoppen of te genezen. Met B.F.D. testen constateerde ik een actief kankerprovocerend virus; een sterk toxische belasting van bepaalde chemische stoffen en zware metalen; een afnemende darmfunctie met aanwezigheid van een parasiet (Fasciolopsis buski); een matige schimmelbelasting; een gebrekkige aansturing van de hypofyse en een afnemende immuunkwaliteit.
Wij besloten tot een biologische behandeling. In eerste instantie om de maand en later om de twee maanden. Al snel stabiliseerde de PSA- waarde zich en verdwenen de plasproblemen. De conditie van Jaap verbeterde aanmerkelijk en zelfs de internist en huisarts waren verbaasd. Hun houding was van “Wat jij in Driebergen doet weten we niet, maar het helpt, dus blijf het maar doen”.
In de loop van de 5 jaar is de PSA stabiel gebleven rondom de 15 tot 20 en het lijkt zo te blijven. Een keer in een sterk emotionele periode steeg de PSA, die toen door behandelingen kon worden teruggebracht. Wij besloten tot onderhoudsbehandelingen om de twee maanden om de situatie stabiel te houden, wat tot nu toe gelukt is. Jaap is erg blij met ons contact en waardeert mijn inzet.