Lyme legt lam. Dat ondervond ik vanaf mei 2014 na een tekenbeet besmet met de Borrelia spirocheet (inclusief vijf co-infecties). In april en juni 2013 heb ik ook een tekenbeet opgelopen die misschien besmet is geweest (meerdere teken besprongen me terwijl ik gewoon rustig op een grasveld lag in een park). Na de tekenbeet in mei 2014 ontstonden in ieder geval de eerste uitgesproken Lyme-symptomen. Ik heb echter vanaf de eerste dag dat ik Lyme opliep geweigerd om me zelf te zien als 'Lyme-patiënt'. Het woord 'patiënt' associeer ik vooral met een passieve houding van iemand die een ziekte overkomt en lijdzaam wacht op genezing. Deze houding kon ik me echter niet permitteren, wilde ik me zelf genezen van Lyme. In een intensieve strijd van ruim een jaar is het me gelukt om te genezen van Lyme. Ars Biomedica is hierbij van doorslaggevend belang geweest.

Lyme is een multisysteemziekte

Als Lyme-strijder moest ik alle zeilen bijzetten, want het kwam bij de genezing van deze ziekte in vergaande mate op mezelf aan. Ik was genoodzaakt heel actief en strijdvaardig diverse paden te bewandelen om me van Lyme te genezen. Lyme is een multi- systeemziekte en manifesteert zich bij iedereen anders. De verschillende manifestaties van deze ziekte zijn onder andere ook afhankelijk van het aantal jaren dat de Borrelia spirocheet in het lijf aanwezig is en zo maakt iedereen met Lyme een ander proces door. Natuurlijk speelt dat bij alle ziekten een rol, maar met name als je geveld wordt door de extreem agressieve en intelligente Borrelia spirocheet.

Mensen met Lyme voelen zich vaak miskend

Veel mensen met Lyme voelen zich niet alleen miskend door de reguliere medische zorg (die de 'patiënten' maar al te vaak in de kou laat staan of de ziekte zelfs verergert door onkunde en verkeerde behandeling) maar ook in menige familie- en vriendenkring is er ondanks de toenemende aandacht voor de Lyme-epidemie nog vaak bitter weinig begrip of medeleven te vinden.

Heilzaam geluk gehad met Ars Biomedica

Ik heb het heilzame geluk gehad in Ars Biomedica, dat wil zeggen in Rogier Zwijsen en zijn team van toegewijde assistenten, een deskundig en begripvol bondgenoot in mijn strijd tegen Lyme aangetroffen te hebben.

Voordat ik bij Ars Biomedica startte (in september 2014) was ik al honderd dagen verwikkeld in een naarstige strijd tegen Lyme. Ik had de volgende symptomen:

- extreme vermoeidheid
- laag energieniveau
- algehele malaise
- gewrichtspijnen
- hartkloppingen
- temperatuurverhoging tijdens en na alle activiteiten
- hevige nekstijfheid (niet in de spieren), later 'nekkraken'
- wattig/duf hoofd (ook wel brainfog of hersenmist genoemd)
- stekende pijnen (in een latere fase)
- enorme druk op het achterhoofd (in een latere fase)
- duizelingen (eveneens in een latere fase)


Na twee weken antibiotica, 200mg doxycycline per dag (de huidige Nederlandse standaardbehandeling als je met Lyme naar de huisarts gaat), was er nauwelijks sprake van verbetering. Ik ben niet hypochondrisch aangelegd en wist ook erg weinig over Lyme. Maar tijdens de bestudering van het verschijnsel Lyme waarmee ik via boeken en internet in die zelfde twee weken begonnen was, schrok ik echter van het mogelijke verloop van niet goed behandelde of verwaarloosde Lyme. Daarin wilde ik niet terechtkomen. Ik wist dan ook zeker dat ik heel bewust verder wilde met een alternatieve behandeling, aangezien de Borrelia spirocheten voor de reguliere antibiotica op de vlucht kunnen gaan en zich dan verschansen in bijvoorbeeld bindweefsel. Ze hebben ook het vermogen om andere vormen aan te nemen waardoor ze zich onzichtbaar weten te maken voor antibiotica. Ik wilde dit pertinent niet zelf veroorzaken door nog verder antibiotica te slikken; met mogelijk later een heruitbraak van de ziekte inclusief verergerde symptomen. Ik wilde die spirocheten zo snel als het maar kon volledig verwijderen uit mijn lijf.

 

Een goed gevoel bij de methode

Er zijn vele mogelijkheden om alternatief aan de slag te gaan. Ik was bij het nemen van de diverse behandelingsstappen dan ook genoodzaakt om naar mijn intuïtie te luisteren. Ik wilde een goed gevoel hebben bij de methode die ik zou gaan inzetten in mijn strijd tegen Lyme om met overgave en vertrouwen alle benodigde acties van een behandelingstraject te kunnen uitvoeren. Ik besloot aan de slag te gaan met MMS (door Jim Humble ontwikkeld chloordioxide-preparaat) en DMSO (een middel dat MMS tot diep in het lichaam transporteert), na me bij een MMS-deskundige goed op de hoogte te hebben gesteld van de juiste aanpak. Het is me in die honderd dagen gelukt om met ijzeren discipline acht keer per dag een hoge dosis MMS/DMSO in te nemen waardoor de gewrichtspijnen geheel verdwenen. Het vermoeidheidssyndroom werd wat minder maar bleef me met de overige symptomen nog danig parten spelen. Ik had gehoopt het met deze eenvoudige aanpak (één doeltreffend middel slikken) te kunnen redden, maar dat bleek helaas niet mogelijk. Mijn bevindingen met dit middel bleken bij nader inzien overeen te komen met wat Jim Humble zelf ook meldt in zijn boek betreffende de werking van MMS bij Lyme.

 

Borrelia agressieve intelligente indringer

De Borrelia spirocheet is een ongewenste, uiterst agressieve en intelligente indringer die overwonnen kan worden — zo werd me duidelijk na bestudering van gespecialiseerde literatuur, op internet en in gesprekken met andere Lyme-strijders — door op vier fronten continu strijd te leveren:


1) versterken van het immuunsysteem door voeding, supplementen, beweging, leefstijl

2) ontgiften van alle aanwezige toxinen in het lichaam waarop de Borrelia spirocheet teert

3) ontzuren ofwel verhogen van de pH-waarde van het lichaam
   (de Borrelia spirocheet floreert in een sterk verzuurde omgeving)

4) het gericht vernietigen van de Borrelia spirocheet middels:
   - het innemen van biologische antibiotica
   - bioresonantie en/of frequentietherapie en/of biofotonentherapie.

 

Bioresonantie-, frequentie- en biofotonentherapie tegelijk inzetten

Terwijl ik doorging met MMS/DMSO innemen kon ik niet kiezen tussen bioresonantie-, frequentie- of biofotonentherapie. Ik wilde ze alledrie tegelijk inzetten. En toen ontdekte ik Ars Biomedica via internet. Ars Biomedica is van doorslaggevend belang gebleken in mijn strijd tegen Lyme omdat hier op deze vier fronten gestreden wordt en bioresonantie-, frequentie- en biofotonetherapie tegelijkertijd ingezet worden. Hier wordt onder de deskundige leiding van Rogier in samenwerking met zijn team van assistenten en met het schitterend arsenaal aan apparaten waar Rogier over beschikt op één plek een efficiënte combinatiebehandeling (inclusief acupunctuur) aangeboden. Het is uiterst effectief om die sluwe Borrelia spirocheten van al die kanten en op verschillende manieren tegelijkertijd aan te pakken om ze het zwijgen op te leggen. Op deze wijze weten deze bacteriën niet waar ze het zoeken moeten en geven ze zich uiteindelijk gewonnen.

 

Doug Coils en Ars Biomedica in strijd tegen lyme

Bovendien blijkt Ars Biomedica te beschikken over een heel bijzonder apparaat dat mijn grote interesse had. Tien jaar geleden had ik al gelezen over het pionierswerk van Royal Rife met zijn frequentietherapie en zijn daarmee behaalde successen bij de behandeling van kanker. Bij Ars Biomedica staat een krachtig apparaat — de Doug Coils — dat de frequenties gebaseerd op het werk van Rife toepast. Doug Maclean genas zichzelf en zijn familie van Lyme met deze frequenties via zijn Doug Coils. Toen ik dit las, wist ik dat ik Ars Biomedica als bondgenoot in mijn strijd tegen de Borrelia spirocheet aan mijn zijde wilde.

 

De eerste keren in de praktijk van Rogier is het wel even wennen aan hoe het er toegaat. Rogier heeft een geheel eigen aanpak ontwikkeld waarbij zo’n vijftien verschillende apparaten in zes ruimten opgesteld staan. De hele dag zijn er zo’n vijftien mensen tegelijkertijd aanwezig die bij toerbeurt een ronde langs al die apparaten maken. Dat geeft soms wel eens hectische logistieke taferelen maar eigenlijk gaat het meestal prima als je je overgeeft aan de stroom van het hele gebeuren. Bijzonder hierbij is ook dat je andere mensen tegenkomt die aan hun gezondheid werken of in hun eigen strijd tegen een ziekte verwikkeld zijn. Een behoorlijk percentage van de cliënten betreft mensen met Lyme. Terwijl ik aan de diverse apparaten zat, raakte ik dan ook meer dan eens (tijdens een lekker kopje kruidenthee of glas Kangenwater, als in een café van de toekomst) in gesprek met andere Lyme-strijders. Ik vond het waardevol om hierbij ervaringen uit te kunnen wisselen.


Een behandeling duurt minimaal twee à drie uur. Maar als je zelf vier, vijf of zes uur kunt, dan kan dat ook tegen dezelfde prijs. Dat Rogier dit aanbiedt, vind ik van een grootse, sympathieke en hartverwarmende orde. Onder andere hieruit kun je opmerken dat het Rogier te doen is om een zo efficiënt en effectief mogelijke genezing van de cliënt. Bij iedereen verloopt dat genezingsproces anders. Maar door de directe wekelijkse uitwisseling met Rogier over het verloop van het proces was hij in de gelegenheid om voortdurend mijn behandeling bij te stellen en af te stemmen op mijn individuele genezingsproces.

Veel Herxheimer-reacties als gevolg van de behandelingen

De eerste behandelingen waren zeer heftig. Er ontstonden als gevolg van de behandelingen meerdere Herxheimer-reacties (dit zijn tijdelijke verergeringen van de symptomen als gevolg van de toxines van de vernietigde Borrelia spirocheten). Deze reacties zijn juist een teken dat de behandeling aanslaat; in natuurgeneeskundige processen komen Herxheimer-reacties vaker voor maar Lyme heeft hier in het bijzonder een patent op. Dat is doorbijten, maanden lang. Ook in de eerste honderd MMS-dagen had ik al kennis gemaakt met dit verschijnsel. Je moet dit er voor over willen en kunnen hebben. Ik kon en wilde het opbrengen omdat ik wist waarom het gebeurde en waarvoor ik het deed. De eerste maanden was ik vaak de eerste twee of drie dagen extreem moe na de behandeling of speelden diverse andere symptomen extra op (bijvoorbeeld hevige duizelingen). De daaropvolgende dagen echter ging het bijna altijd opmerkelijk veel beter, zodat ik er in de volgende week weer tegen aankon met een nieuwe behandeling.

 

Effectieve genezing door gecombineerd pakket van apparaten: 
Doug Coils, Multi-wave, CoRe, Bicom, Trikombin, de puls, ParaPulser

Hoewel de effectieve genezende werking nu juist tot stand komt door het gecombineerde palet van alle apparaten vond ik de meest bijzondere en krachtige apparaten uit het arsenaal van Ars Biomedica: de Doug Coils, de Multiwave, de CoRe, de Bicom, de Trikombin, de Puls en de ParaPulser.


De Doug Coils werken op een heel diep doordringend niveau. Van elke behandeling met dit apparaat werd ik blij. Onder andere omdat ik wist wat voor bijzondere geschiedenis dit apparaat kent en omdat het mogelijk was daarmee nu zelf een behandeling te ondergaan.

 

Gewrichtspijnen in mijn hand verdwenen na een sessie met Multiwave Oscillator van Lachovsky

Na een paar maanden behandeling had ik plots een terugkeer van gewrichtspijnen in mijn hand. Tot mijn aangename verrassing verdwenen die pijnen binnen tien minuten tijdens een sessie met de Multiwave Oscillator van Lachovsky. Dit was een wonderlijke ervaring (de aanwezige assistenten waren getuige van mijn verbazing) en die gewrichtspijnen zijn ook niet meer teruggekomen.

De behandelingen met de ParaPulser veroorzaakten eerst hevige duizelingen maar die bleven allengs achterwege waarna de temperatuurverhoging tijdens en na activiteiten en de daarmee gepaard gaande duizelingen ook verdwenen. Ik vond het heel bijzonder om te ervaren dat ondanks een tijdelijke verergering van de symptomen na doorzetten — mede door het vertrouwen dat Rogier me gaf in het noodzakelijke genezingstraject — bleken te verdwijnen.

 

Moeilijk regulier lyme vast te stellen

Zo moeilijk het is om op reguliere wijze een Lyme-diagnose vast te stellen, zo makkelijk is dat met bioresonantie-apparatuur. Op de Lyme-gradatieschaal van 0 tot 64 (mensen die rond de 60 scoren komen in een rolstoel binnen, letterlijk verlamd door de Lyme) was mijn 'beginstand' 20 in september 2014. Rogier gaf bij deze uitkomst aan dat als ik in de honderd dagen voordat ik bij Ars Biomedica kwam niet MMS ingenomen had, de score zeer waarschijnlijk veel hoger uitgevallen zou zijn. Na zeven maanden elke week een behandeling van vier à zes uur was ik aanbeland op 0,05. De laatste maand was ik daarbij ook geheel symptoomvrij (op het merkwaardige typische Lyme-nekkraken na) en waren er ook direct na de behandelingen geen (Herxheimer-)reacties. Ik voelde me weer levenskrachtig en vol energie. Dit betrof echter het extracellulaire traject (waarbij de spirocheten die zich buiten de cellen bevinden worden aangepakt). Pas als dat achter de rug is, is het mogelijk om intracellulair (waarbij de spirocheten die zich in de cellen bevinden worden aangepakt) te meten en te behandelen.

 

Intracellulair behandelingstraject

In april 2015 bleek ik bij de intracellulaire meting op de Lyme-gradatieschaal op 33 te zitten. Dat was even slikken. Als de Borrelia spirocheet extracellulair aangepakt en verdwenen is en je hebt geen symptomen meer maar ze zijn intracellulair nog wel aanwezig dan is het theoretisch mogelijk dat de symptomen de rest van je leven niet meer terugkomen. Maar het is net zo goed mogelijk dat er plotseling opnieuw een uitbraak plaatsvindt van (verergerde) Lyme-symptomen. Het intracellulair behandelingstraject ingaan betekent niet alleen de Borrelia spirocheet definitief uit je lijf verwijderen maar ook gedurende dat traject opnieuw een reeks Herxheimer-reacties doormaken. Ik heb daarvoor gekozen in overleg met Rogier omdat ik nu eenmaal die vermaledijde spirocheten volledig uit mijn lijf wilde hebben. Dat was weer opnieuw doorbijten. Maar na vijf maanden ben ik in september 2015 aanbeland op 0,025 (intracellulair), de laagste te meten waarde op de Lyme-gradatieschaal. Ik ben ook nu sinds de laatste maand symptoomvrij en ben weer vol levenskracht en energie.

 

Luisteren naar je lichaam van belang

Luisteren naar mijn lichaam bleek ook van belang tijdens het genezingsproces. Zo had ik bijvoorbeeld sinds de eerste dag dat de Lyme-symptomen er waren geen enkele behoefte meer aan chocola. En zo voelde ik na enkele Herxheimer-reacties plots een haast onweerstaanbare behoefte om extra veel uien, broccoli en appels te willen eten en appelsap te drinken. Op een Duitse site over Borreliose (Lyme) trof ik weken later een artikel aan over Herxheimer-reacties. Daarin stond dat bioflavonoïden een Herxheimer-reactie helpen temperen en dat die bioflavonoïden met name te vinden zijn in onder andere: uien, broccoli, en appels.

 

Immuunsysteem sterker geworden 

Gedurende het jaar dat ik in behandeling was bij Ars Biomedica heb ik ondanks alle voorzorgsmaatregelen en nauwgezette tekencontroles tot vier keer toe (in december 2014, in mei en juli 2015) opnieuw een tekenbeet opgelopen. Ik ga er van uit dat deze vier teken niet besmet zijn geweest. Er traden geen verergeringen van de symptomen op en de metingen bij Rogier waren elke keer gestaag dalend. Mochten er wel een of meerdere van die teken besmet zijn geweest, dan is óf mijn immuunsysteem intussen zo sterk geworden dat het de Borrelia spirocheet heeft kunnen weerstaan, óf de wekelijkse behandelingen bij Rogier en mijn eigen aanvullende dagelijkse aanpak hebben deze eventuele nieuwe infecties meteen meegenomen.


Naast een jaar lang de wekelijkse behandelingen in Driebergen ben ik op eigen intitiatief tevens doorgegaan met de volgende tien maatregelen:


1) dagelijkse inname van MMS/DMSO (Rogier stimuleerde dat ook)
2) dagelijkse inname van vijf natuurgeneeskundige middelen die Rogier me gaf
3) twee dagen na elke behandeling inname van chlorofyl (eveneens op advies van Rogier) om de toxines als gevolg van de behandeling uit het lichaam te verwijderen
4) dagelijks kokosolie (vanwege het laurinezuur waar spirocheten niet van houden)
5) dagelijkse behandeling met de Diamond Shield Zapper (zelf aangeschaft mini- frequentieapparaat)
6) dagelijkse behandeling met Shivambu (urinetherapie)
7) dagelijkse inname van multivitaminen en vitamine B-complex als aanvulling op vegetarisch eten (ik eet al ruim dertig jaar vegetarisch en drink in al die jaren ook geen koffie en alcohol, soms kruidenthee en ik heb nooit gerookt)
8) een paar maanden inname van kaardebolworteltinctuur
9) in november 2014 heb ik mijn zeven resterende amalgaamvullingen eruit laten halen nadat tot mij doordrong dat spirocheten verzot zijn op het kwik uit eventueel lekkende amalgaamvullingen; toen ik daar achter kwam kon ik het voor me zelf niet meer verantwoorden die amalgaamvullingen te laten zitten
10) begin 2015 heb ik een Kangenapparaat aangeschaft om via dit bijzondere water dagelijks de pH-waarde van mijn lichaam te kunnen optimaliseren.


Dus naast deze maatregelen waren in mijn geval voor het overwinnen van Lyme nodig:
- 475 inname-dagen van bovengenoemde middelen
- 36 behandelingen (ofwel 175 uren aan de apparaten) bij Ars Biomedica. Zo heeft de Lyme die mijn lijf teisterde eindelijk het loodje gelegd.

Ik ben dankbaar dat het me gelukt is de Borrelia spirocheten uit mijn lijf te verwijderen en daarmee Lyme te overwinnen. Ik wil hier ook mijn dank uitspreken aan Rogier en zijn team voor de doorslaggevende rol bij het genezen van Lyme en aan alle mensen (familie en vrienden) die me gesteund hebben gedurende deze soms eindeloos lijkende strijd tegen Lyme.


Ik wens iedereen de vitale expertise van Rogier — met zijn toegewijde assistenten en het hele arsenaal aan apparaten — als bondgenoot in zijn of haar strijd tegen Lyme van harte toe.

L