Voor de diagnostiek van ziekten en klachten gebruiken wij andere methodes dan in de reguliere zorg. Een van de methodes is de Biologische Functie Diagnostiek (B.F.D.) of de Elektrische Acupunctuur (E.A.P.) diagnostiek. Hierbij meten wij de huidweerstand van acupunctuurpunten op handen en voeten om een beeld te vormen van het lichamelijk functioneren. Als therapeut wil je een beeld krijgen van het functioneren van belangrijke lichaamsfuncties, de aanwezigheid van verschillende ziekmakende microben (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten) alsook de energieverdeling in het lichaam. Door gebruik te maken van deze methode is (pijnlijk) bloedprikken niet nodig. Er wordt met een rustig muziekje op de achtergrond rustig gemeten.

 
Ook wordt de polsdiagnostiek gebruikt om bijvoorbeeld de energieconditie te bepalen. De therapeut voelt de pols van de linker- en rechterhand van de cliënt.
 
Verder worden bovengevonden waarden zoveel mogelijk vergeleken met klinisch gevonden bloedwaarden en urinewaarden om een vollediger beeld te krijgen over de gesteldheid van de cliënt.