Voor sommige mensen een moeilijk voorstelbaar fenomeen is het feit dat we als mens gevoelig kunnen zijn voor inwerkingen en trillingen uit onze omgeving, die onze gezondheid negatief beïnvloeden.

GSM-, Radar-, Hoogspannigskabels en UMTS Stralingen _ Ars Biomedicaspectaculaire verbeteringen in gezondheid door bioresonantie

Toch heb ik spectaculaire verbeteringen in gezondheid (mogelijke klachten kunnen o.a.  migraine, clusterhoofdpijnen, slechte visus etc) gezien nadat ik cliënten testte en behandelde tegen blokkades en insufficiëntie die door mijn idee ontstaan zijn door:

  • aardstralen,
  • waterstralen,
  • GSM-, radar-, hoogspanningskabels-, UMTS-stralingen.
  •  Wifi  en Dect - Straling

 Bioresonantie heeft hier adequate behandelingen voor. Speelt deze factor mee in het ontstaan van gezondheidsschade dan zullen wij die in de behandeling meenemen.